top of page

Reprodutores

Finingan (FCI) IRR-BUX Sansa

B USA.png

Akita

Americano

Haku Ryuu Go Shun´You Kensha

Gynmokusei Go Senshi- Shimai

Haru Go You Djenima

B JAPAO.png

Akita

Japonês

Eiko Go Di Casa Saporito

Sora Go Takayama Inu

Fuyumi Go Senshi-Shimai

Yoko Go Takayama Inu

Amaiya Go Takayama Inu

Hitomi Go Takayama Inu

Izumy Go Takayama Inu

bottom of page