FÊMEAS IMPORTADAS

Ayase Takayama 

Go Hakufumy

Yotto

Yamamoto

Haru

Go You Djenima

Shiori

Go Megapolis Style

Haya

Go Shun´You Kensha

Hanashima

Go Hakufumy

Eiko

Go Di Casa Saporito

Tora Tanji

Go Di Casa Saporito

Goushi

Go Hakufumy

Daiya

Go Fuen No Oka

FÊMEAS BRASILEIRAS 

(nascidas no Akitas Takayama ou de produção nacional)

Fujimi Takayama

Go Fighting Dog

Yoru

Go Takayama Inu

Sakura Kawaii

Go Takayama Inu

Suyen

Go Takayama Inu

Shimey

Go Takayama Inu

Saiyuri

Go Takayama Inu